Úskalia lokalizácie lôžka pre boost pri early breast cancer

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Radiační onkologie, Personalizovaná léčba

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. Pavol Lukačko; Z. Dolinská; MUDr. Margita Pobijáková; MUDr. Andrea Masaryková; Šśepanović

 • Štandardom adjuvantnej liečby pre early breast cancer je WBI (whole breast irradiation)

 • Výsledky prežívania porovnateľné jako po ME

 • Mnoho rokov je známa asociála medzi pozitívnym resekčným okrajom po BCS a rizikom lokálního zlyhania
  Van Limbergen 1987; Bartelink 1998; Newman 2005)

 • U 20-40% pacientov je možné detekovať mikroskopický tumor do vzdálenosti 2cm od primárneho tumoru
  (Perez 2008)


Vzťah pozitivity resekčnej línie a rizika lokálního zlyhania po BCS


 • Benefit boostovať lôžko tumoru po BCS bol potvrzený dvoma randomizovanými štúdiami
  Romestaing it al JCO 1997; Bartelink et al JCO 2007)


EORTC 22881 - ´boost-no-boost trial´ Lokálne zlyhanie vzhľadom na vek pacientky


Indikácie pre boost po BCS

 • <60 rokov, kompletná resekcia – vždy boost (low boost? / high boost?)

 • >60 rokov, kompletná resekcia – boost môže byť vynechaný, alebo low boost

 • Pozitivné resekčné okraje – vždy boost (high boost 26Gy?)

Kontúrovanie boostu CTV-PTV, literatura
Klinicky definované lôžko vs klipy

Neadekvátna pozícia klinicky definovaného lôžka:
 • 9/24 (37%) Denham&Carter 1988

 • 19/35 (54%) Bedwinek 1993
 • 34/50 (68%) Harrington et al 1996


Klinicky definované lôžko vs CT definované lôžko (Messer et al, R&O 1997):
 • 34/45 (75%) zmena energie elektrónov
 • 12/45 (26%) zmena veľkosti poľa

CTV by malo byť definované na základe:
 • Predoperačného klinického vyšetrenia

 • Predoperačných zobrazovacích metód (NMG, USG)
 • Zmeny viditeľné na CT: jazva, seróm, klipy

Problémy:

 • Málo informácií potrebných na presné definavanie (napr.chirurg nepoužije klipy)
 • Zavádzajúce informácie (napr.migrácia klipov)
 • Nepresnosť v lokalizácii lôžka v prípade oncolpastic Sumery


Definícia boost CTVVeľkosť CTV a PTV lemov

 • CTV Lemy
  • Holland et al: >2cm

  • Vinci et al 2004: 1cm

  • Young boost trial: 1,5cm

 • PTV lemy:
  • Literatura: variácie od 0,5-1cm

  • Young boost trial: 0,5cm

Konzervatívne chirurgické prístupyPotenciálna redukcia boost CTV po rekonštrukčnej operácii prsníkaPooperačné zmeny a remodelácia prsníkaInterobserver variability of CTV breast and CTV boost

18 pacientov, objem prsníka a boostu kontúrovaný:

 • 2 radiačnými onkológmi

 • 2 študentami

 • Rádiológom


Conformity index (CI)=0,56Struikmans et al, R&O 2005Vzťah medzi časom od operácie a objemom operačnej kavity
Čas od operácie má väčší vplyv na objem operačnej kavity jako použitá chirurgická technikaDoporučenia pre delineáciu CTV a PTV boostu

 • CTV boost:

  • Tkanivo prsníka okolo tumoru (před lumpektómiou) + lem 1,5cm

  • Zabrať do objemu klipy a vnútornú jazvu!!!

  • Alebo: kavita po excízii (seróm) + 1,5cm

 • PTV boost:

  • CTV + 0,5cm vo vrtkých smeroch (rátať s nepresnosˇami nastavenia, pohybom orgánov)

  • V prípade elektrónového poľa nie je definovaný lem zo strany vstupu poľa

Take home message
 • Konzultovať chirurgov ohľadom ich techniky klipovania (kam klipy umiestňujú, uviesť ich polohu do operačného protokolu)
 • Seróm a pooperačné zmeny (vnútorná jazva) – časová závislosť!!!
 • Prínos CT v liečebnej polohe před operáciou?

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010