Úspěšná kombinace systémové a lokální terapie nemocné s kožním T-lymfomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1204

Autoři: Jana Krpatová; Vladislava Pavlicová; MUDr. David Belada, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008