Úspěšná léčba mozkových metastáz nemocných s germinálními nádory v rámci individuálního léčebného postupu včetně vysokodávkované chemoterapie s autologní transplantací krvetvorných buněk

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P019

Autoři: MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Martin Foldyna; MUDr. Drahomíra Kordíková; Ludmila Pagacova; Jan Kalanin; MUDr. Marcela Greplová

text není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2005