Vakuová biopsie

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>I. blok: Diagnostika a rizikové faktory</b>

Číslo abstraktu: 004

Autoři: H. Bitmanová; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

V posledních letech se diagnostika nádorů prsní žlázy posunula výrazně vpřed ve smyslu velikosti diagnostikovaných lézí až do stadia prekanceroz – ADH, ALH a TIS.

Vakuová biopsie /VB/ je jednou z metod ,která může být využita v této problematice. Jde i miniinvazivní metodu, která se provádí pomocí přístroje zvaného MAMMOTOM využívající vakua a rotačního pohybu bioptické jehly .
ZA kontroly ultrazvuku nebo digitálního mamografu je zavedena k lezi jehla ,prováděn odběr tkáně ve výseči cca 180-260st. Lze odebrat libovolné množství vzorků při jediném zavedení jehly do prsní tkáně – což je oproti klasické Core needle biopsy /CNB/ velká výhoda.

Indikace k VB:

1. Diagnostické
- nejasné léze minimální velikosti
- mikrokalcifikace
- diskrepance CNB a mamografického/ sonografického nálezu
- změny v místě jizvy po předchozí tumorektomii

2. Terapeutické
- fibroadenomy
- radiální jizvy
- sklerozující adenoza
- papilomy

3. Značení léze pomocí klipů

Porovnání VB a CNB:Porovnání hmotnosti vzorků VB a CNB


Vyhodnocení:

ZA 10 měsíců provedeno celkem 60 vakuových biopsíí.

Primárně indikovaná VB ………….. 23
Rebiopsie po předchozí CNB ……… 37
K následnému chirurgickému zákroku odesláno pro ADH,ALH…. 8 žen, pro CA …13 žen,
Ostatním - 39 – doporučena MG a USG kontrola za 6 měsíců.

Z histologických nálezů vychází ,že ani v jednom případě nedošlo k falešně negativnímu výsledku VB v porovnání s definitivní histologií!
Naopak CNB následovaná VB falešně negativní v pěti případech- minimální změny, málo materiálu k vyšetření ,chyba při odběru?
Ve dvou případech se v definitivní histologii již neprokázaly buňky CIS – byly odstraněny při VB!

Závěr:

Vakuová biopsie má rozhodně své místo v diagnostice karcinomu mammy – ve vybraných případech je metodou volby , při určitých afekcích je vhodnější použít tuto metodu zejména pro možnost zisku většího objemu tkáně /viz výše/.

Rozhodně nenhradí CNB a chirurgický zákrok .

Lze ji velmi dobře využít k označení léze klipem k následnému výkonu.

Otázka do diskuze

Follow up u těchto histologických nálezů - ADH, ALH ,papilární atypická léze ?

KONTROLY X PREVENTIVNÍ EXTIRPACE?

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004