Validace dat v Národním onkologickém registru.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP

Číslo abstraktu: 127

Autoři: MUDr. Bc. Milena Roušarová

Stále častěji se setkáváme s otázkou zda data v NOR jsou více či méně validní.
Termín validace (ověření, prověření) je obecně znám, ale těžko si je možné představit, jak validace dat v NOR probíhá.

Prověřování dat – validace v NOR probíhá na několika úrovních:
  1. při samotném sběru dat
  2. při zadávání dat do PC programu NOR
  3. při kontrolách statisticky uzavřeného roku
  4. při aktualizaci registru – živé versus zemřelé osoby
  5. před předáním dat do systému SVOD

Validace dat je pracovní proces časově náročný, vyžadující nejen pečlivost, přesnost, ale také vzdělanost jak problematice diagnostiky nádorového onemocnění, jeho léčbě, ale také v kódování.

V této oblasti zatím není dobře vyřešena:
  • cena lidské práce (velikost úvazků, pracovní kategorie)
  • ekonomika obecná (provozní náklady, materiálně technické vybavení a podobně)
  • základní povinnosti pro hlásitele

Na validaci dat se podílí řada pracovníků NOR setry, THP, lékař, dále také pracovníci KSRZIS a ÚZIS a celá řada dalších. Celé této skupině obětavých pracovníků patří právem dík za celoplošný registr.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011