Včasný záchyt karcinomu prostaty (KAPROS II.) v Olomouckém regionu – první výsledky.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 212

Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Michal Grepl, PhD; MUDr. Milan Král, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; MUDr. Aleš Vidlář; J. Pernička

Cíle
Sekundární prevence karcinomu prostaty Olomouckého regionu ve věkovém rozmezí 40 až 70 let. Obdobná studie nebyla v české populaci dosud provedena.
Metody
Prospektivní studie u 362 respondentů v Olomouckém regionu v průběhu 6/ 2006 až 1/ 2007. Muži informováni mediální kampaní v místním tisku, měli možnost bez jakéhokoliv lékařského doporučení být vyšetřeni na ambulanci urologické kliniky. Nejprve jim byla vyšetřena PSA, provedeno klinické vyšetření a dle výsledku těchto vyšetření byla indikována biopsie prostaty.
Výsledky
Dosavadní získaná data průzkumu ukázala, že z 362 testovaných můžů byla hodnota PSA u 90% 2,5, u 9% v rozmezí 2,5 - 10, a pouze u 5% mužů >10.
U 164 mužů byla provedena biopsie prostaty, v 39 případech byl zachycen adenokarcinom prostaty(CaP).
V 6 případech CaP byla hladina PSA < 4,0ng/ml, ve 14 případech CaP bylo PSA v rozmezí 4-10ng/ml, ve 12 případech hodnota PSA byla v rozmezí 10,1-20ng/ml, pouze v 7 případech CaP byla zjištěna hodnota PSA >20ng/ml.
Gleasonovo skore bylo bylo určeno dle konsenzu ISUP 2005: Gleason 2+3 byl popsán 8x, Gleason 3+3 9x, Gleason 3+4 14x, Gleason 4+3 1x, Gleason 3+5 1x, Gleason 4+4 1x, Gleason 4+5 4x.
Závěr

Naše předběžné výsledky potvrzují vhodnost včasného záchytu CaP, jako sekundární prevence karcinomu prostaty. Přetrvává nízká informovanost mužské populace o možném riziku výskytu CaP i v mladších věkových kategoriích tj. od 50 let života. Rovněž záchyt 6 případů CaP u pacientů s hladinou PSA < 4,0ng/ml upozorňuje odbornou veřejnost, že tzv. normální hladina PSA neexistuje a je nutné při nižších hladinách PSA sledovat jeho velocitu (PSAV).

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007