Vegetariánství - zdravý životní styl či spirituální potřeba?

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 112p

Autoři: Libuše Kloparová; MUDr. Jana Dresslerová

Diplomová práce podává přehled o vegetariánství jako zdravého životním stylu i duchovní potřebě.

Teoretická část obsahuje obecné informace o vegetariánství, různých skupinách vegetariánů, s jejich zvyky, rituály a odlišnostmi.

Dále práce zkoumá informovanost vegetariánů o výhodách či riziku plynoucích z požívání bezmasé stravy a příčině rozhodnutí se pro tuto variantu stravování.

Cílem práce je pokusit se zjistit důvody, jež vedou vegetariány k odmítnutí požívání masa a vegetariánskému způsobu stravování.

Dalším cílem je zjistit znalosti vegetariánů o přednostech či riziku požívání bezmasé stravy.

Těžiště práce je zaměřeno na průzkumové šetření (dotazníkem), analýzu a komparaci získaných výsledků.

Komparace = srovnávání, srovnání, přirovnávání, přirovnání, řidčeji stupňování, gradace

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009