Vícečetné malignity – jeden z důvodů trvalé dispenzarizace onkologicky nemocných.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: VII. Dispenzární onkologická péče

Číslo abstraktu: 056

Autoři: MUDr. Jiří Novák; MUDr. Markéta Bednaříková

Cílem sdělení je podat přehled o vícečetných zhoubných nádorech, zejména metachronních, u pacientů v České republice.
Prezentované výsledky vycházejí z dat Národního onkologického registru (NOR) České republiky z období 1976-2004. Přes 1,4 milionu záznamů o zhoubných nádorech (ZN) -včetně nádorů kůže (basaliomů) bylo zpracováno pomocí sw nástroje Business Objects.
Je podán přehled počtu pacientů se dvěma, třemi, resp. více ZN, uvedeny jsou nejčastější kombinace vícečetných malignit a analýza kombinace basaliomu v mladším věku (do 55 let) se ZN jiné lokalizace ve věku pozdějším. Pozornost je věnována rovněž skupině nemocných s relativně kurabilními ZN (vybrané malignity hematologické, nádory dětského věku a testikulárními tumory), kde může být riziko metachronní malignity zvýšeno mj. v souvislosti s prodělanou chemoterapií a/nebo radioterapií.
Výsledky dokladují míru rizika vzniku a rozvoje následného zhoubného nádoru u pacienta s již diagnostikovaným (resp. vyléčeným) zhoubným nádorovým onemocněním, a jsou tedy jedním z argumentů pro dodržování zásady trvalé dispenzarizace onkologicky nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007