Vinflunin v léčbě metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře – kazuistika

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory; Kasuistiky

Téma: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT - postery

Číslo abstraktu: 09p

Autoři: MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Úvod:

Vinflunin (Javlor®) je semisyntetický vinka-alkaloid třetí generace, který je podle aktuálních českých doporučení indikován k léčbě pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí po selhání předchozí terapie obsahující platinový derivát.

Popis případu:

Kazuistika popisuje případ 70letého muže, který v listopadu 2011 absolvoval cystektomii s derivací dle Brickera pro uroteliální karcinom G2 pT3bN2M0, následně pak podstoupil 6 cyklů adjuvantní chemoterapie ve složení gemcitabin s karboplatinou. Pro recidivu onemocnění ve skeletu zahájil v srpnu 2012 chemoterapii vinfluninem v dávce 280mg/m2. Léčbu toleroval velmi dobře, celkově absolvoval 30 cyklů. Terapie byla ukončena v červnu 2014 pro progresi kostních metastáz.

Závěr:

Kazuistika popisuje velmi úspěšnou a dobře tolerovanou léčbu vinfluninem pacienta s metastatickým uroteliálním karcinomem močového měchýře. Vinflunin dosáhl dlouhodobé stabilizace choroby trvající 10 měsíců při absenci nežádoucích účinků cytostatické léčby. Léčbu v pokročilé fázi uroteliálního karcinomu je třeba volit striktně individuálně, a to především s ohledem na celkovou kondici pacienta, komorbidity a rozsah onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014