Vliv klubu na psychiku onkologických pacientek a jejich aktivity.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Z. Křížková; M. Chalupová; J. Řehořová; MUDr. Blanka Gajová

Na popud onkologické kliniky v Olomouci bylo v roce 2001 založeno občanské sdružení onkologických pacientek, které má v současné době asi 60 členek ve věku 49 – 79 let, převážně invalidní důchodkyně, ženy po operaci s rakovinou prsu. Pravidelně jednou měsíčně se setkávají ženy nejen z Olomouce, ale i z blízkého okolí, např. ze Šternberka, kde dosud takový klub nepracuje.
Čnnost klubu je rozmanitá, hlavním cílem je pomoci ženám ve svízelné životní situaci a vytvoření kvalitního vzdělávacího a odpočinkového programu, který alespoň částečně mírní dopad nemoci na psychický stav žen po operaci a v následujících letech.
Konkrétně tedy organizujeme např. přednášy lékařů – onkologů, chirurgů, psychologů, dermatologů, kteří nám radí, vysvětlují a doporučují, jak se chovat, vyvarovat dalších zdravotních rizik, na co máme jako onkologické pacientky nárok apod.
Důležitou součástí naší činnosti je ozdravný program, např. organizování rekondičních pobytů, cvičení, jóga, plavání, solana.
K našim aktivitám patří také návštěva kulturních akcí. Veškerá činnost klubu onkologických pacientek je zaměřená na zkvalitnění jejich života, povzbuzení do práce, nalezení životních hodnot a jistot.

Text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007