Vliv neoadjuvantní léčby karcinomu rekta na operabilitu a výskyt vzdálených metastáz

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 12

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr. Štěpán Vinakurau; MUDr. Tomáš Pikus; MUDr. Běla Malinová; prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; MUDr. Zdeněk Linke

 Prezentace

Standardní neoadjuvantní terapie

 • Biopsie
 • Kolonoskopie
 • CEA
 • CT H+B+MP
 • Endousg, MNR pánve
 • T1-2, NO MO - observace
 • T3 či N1-2- neo CHTRT-5-FU
 • T3 či N1-2- adjuvantní CHTRT
 • T4- neo CHRT + adjuvance

 

Charakteristika souboru

 • 279 pacientů neoadjuvantní radioterapií
 • 13 pacientů vyřazeno z důvodu neúplné informace o stadiu onemocnění nebo z důvodu nepřesných časových údajů pro hodnocení přežití
 • Analýza na souboru celkem 266 pacientů, u kterých je znám údaj o klinickém stadiu a mají úplné údaje pro hodnocení celkového přežití a přežití bez známek onemocnění

 

Závěr I

 • 8,3% inoperabilních po neoadjuvantní terapii
 • 8,6% nemocných bez nádoru po operaci
 • Vyšší % lokálních recidiv -17% (10%)
 • Nižší výskyt vzdálených metastáz 19% (30%-35%)
 • 5-ti leté přežití 56%

 

Závěr II - jak dál?

Neoadjuvantní terapie neovlivní celkové přežití

 • Diagnostika - MRI, PET/CT?
 • Kombinace nových cytostatik a jejich "timing"
 • GEP-"Genetic Make-up" - personifikovaná medicína
 • Optimální strategie CT+RT+cílené terapie ( bevacizumab, cetuximab)

 

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011