Vliv onkologického onemocnění ženy na její sebehodnocení

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S15

Autoři: Y. Vrublová

ÚVOD
Onkologické onemocnění, rakovina, chemoterapie, ozařování – to jsou pojmy vzbuzující u mnoha lidí pocit beznaděje, strachu a úzkosti. Člověk najednou změní své hodnoty, začíná si uvědomovat možný konec svého bytí. To co dříve vytěsňoval, měl pocit, že se ho to snad nemůže týkat, se najednou stává realitou. Po různých individuálních reakcích začíná uvažovat co dál.

OBSAH
Role ženy je rozdílná od role muže. Rozdílné je myšlení žen, jejich emocionalita, smysl pro detaily, schopnost percepce atd. I v prožívání nemoci se setkáváme s rozdílným přístupem k nemoci a bolesti. Ženská role má několik dimenzí - je milenkou, partnerkou, matkou, výdělečně činnou osobou, přítelkyní, dcerou, babičkou. V každém období ženy se vyskytuje specifické období vycházející z momentálních priorit. Diagnostika onkologického onemocnění (kromě vysokého stáří) vždy zasáhne ženu na velmi citlivém místě. Mnohdy se těžko s touto diagnózou vyrovnává, bilancuje co udělala, co ji ještě čeká, co vše na ní závisí. Tyto problémy jsou velmi individuální a jsou ovlivněny mnoha faktory (jako např. pochopením partnera, sociálním zázemím, vlastní osobností, věku při stanovení diagnózy, počtu nezaopatřených dětí). Právě pozitivní sebehodnocení, vyrovnání se s diagnózou, získání optimismu do života v boji s nemocí, hraje významnou roli ve zvládání životních těžkostí. Je třeba pomocí zdravotnického personálu, rodiny, psychologů naučit nemocné efektivním formám boje se životními těžkostmi – modifikací chování, kognitivním ovlivňováním, psychologickým očkováním proti stresu a bolesti, ventilací emocí.

ZÁVĚR
Každému jedinci jde o to „být živ a zdráv“. Z toho důvodu se každý snaží zvládat nepříznivé situace. Způsoby, jak to lze provádět, jsou různé. Problematika zvládání těžkostí a stresu – mezi které onkologické
onemocnění jistě patří, je velmi těžká a individuální. Proto kladné sebehodnocení má vliv na psychiku nemocné a tím i vliv na imunitní systém a na léčbu samotnou.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005