Vliv paclitaxelu na změnu obsahu minerálů ve tkáních při současném příjmu Mg2+.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 048 (p277)

Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.; Martina Sedláčková; A. Pechová; MUDr. Jana Kleinová

Změny minerálů v séru a jejich zvýšený odpad do moče je často sledovaný u onkologicky nemocných, přičemž se tento stav prohlubuje podáním chemoterapie. Změny bývají vysvětlovány komplexními změnami v organismu, včetně nižší schopností ledvin minerály z primární moči zpětně resorbovat. Výsledkem je nevyvážený stav minerálů v jednotlivých tkáních a tím i výrazné omezení řady metabolických reakcí.
Paclitaxel je cytostatikum k léčbě tumorů vycházejících ze zárodečných buněk či pro léčbu v kombinaci s jiným cytostatikem. Mechanismus účinku na buněčné úrovni spočívá v interakci s mikrotubuly, které stabilizuje a zabraňuje jejich desintegraci, čímž znemožňuje dokončení mitózy. Hořčík jako minerál a nedílná součást ATP může v těchto dějích hrát velmi významnou roli. Studie, které by sledovaly minerální změny v jednotlivých orgánech po chemoterapii jsou ojedinělé. ....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007