VLIV VÝŽIVY NA VZNIK NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 327

Autoři: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Východiska:

Přes 90 % nádorů je způsobeno vnějšími vlivy a výživě je přičítán největší podíl. Uvádí se, že zodpovídá za 30– 35 % úmrtnosti na nádory. Identifikace faktorů a určení účinku je obtížné. Těžko se odlišuje exponovaná a neexponovaná populace a vliv jednotlivých chemických komponent, které se vyskytují ve směsích. Interpretace vědeckých výzkumů pro veřejnost jsou často dělány nezodpovědně a předčasně, když nejsou dostatečné důkazy o efektu na člověka v reálných podmínkách a dávce a není prokázána kauzalita, tedy příčinnost vztahu (vyloučení efektu přidružených faktorů). Jsou šířeny nepodložené informace o efektu té či oné potraviny a v důsledku toho ve snaze dělat něco pro své zdraví se lidé zaměřují na složky, které jsou ve vztahu k riziku marginální, a naopak nevěnují pozornost těm významným. Tomuto nejsou imunní ani lékaři, kteří jsou schopni dokonce sami šířit neužitečné a škodlivé bludy.

Cíl:

Určit výživové faktory, pro které jsou dostatečné důkazy o efektu na riziko, a na základě toho formulovat výživová doporučení.

Závěr:

V současnosti existují přesvědčivé důkazy jen pro několik málo výživových faktorů, tj. komponent stravy, nápojů, a přímých důsledků výživy, resp. faktorů s výživou neoddělitelně spjatých. Jedná se o maso, alkoholické nápoje, aflatoxiny a nadváhu a obezitu. Nadměrná konzumace červeného masa a masných výrobků způsobuje rakovinu kolorekta. Alkoholické nápoje přispívají ke vzniku rakoviny kolorekta, prsu, úst, hltanu, hrtanu a jícnu. Aflatoxiny (v plísněmi zasažených potravinách a nápojích) působí rakovinu jater. Nadváha a obezita přispívá k rakovině kolorekta, pankreatu, endometria, ledvin, prsu (post-meno) a jícnu. Dále jsou pro ně kte ré výživové faktory důkazy v kategorii „efekt pravděpodobný“, což stále ještě opravňuje formulaci doporučení. Strava obsahující vlákninu chrání před rakovinou kolorekta, řada druhů zeleniny a ovoce chrání proti rakovině úst, hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, pankreatu, kolorekta, prostaty a plic. Mléko na jedné straně chrání před rakovinou kolorekta, ale strava bohatá na vápník (tedy i mléko) přispívá k rakovině prostaty. Sůl způsobuje rakovinu žaludku. Nadváha a obezita chrání proti premenopauzálnímu výskytu rakoviny prsu – tedy opačný efekt oproti postmenopauzálnímu výskytu! Naopak nejsou důkazy o tom, že by riziko rakoviny zvyšovala „éčka“ v potravinách, či rezidua pesticidů a jiných látek (za předpokladu dodržení platných limitů). Není známo, že by riziko rakoviny snižovaly bio potraviny, zelený čaj, káva. Suplementa ve formě tablet nejsou pro prevenci rakoviny doporučována.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014