VLIV ZAVEDENÍ MAMMOLOGICKÉHO SCREENINGU NA SKLADBU OPERACÍ PRSU

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a screening

Číslo abstraktu: 034

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; MUDr. Lukáš Sirotek

Vzhledem k tomu, že po zavedení mammologického screeningu jsme měli subjektivní dojem, že operujeme více drobných tumorů, pokusili jsme se tento dojem objektivizovat.
Retrospektivně jsme srovnali základní data pacientek operovaných v letech 2001 a 2004 na chirurgickém oddělení MOÚ pro karcinom prsu; bylo srovnáno celkem 657 pacientek, z toho 316 v roce 2001 a 341 v roce 2004.
Srovnání souborů pacientek, primárně operovaných na chirurgickém oddělení MOÚ v letech 2001 a 2004 ukazuje hlavní rozdíl ve výrazném nárůstu pacientek s pT1 nálezy z 48,7 % na 63 % na úkor pT2 z 43 % na 30,2 % a v souladu s tím i nárůst podílu pacientek v prvním klinickém stádiu z 33,5 % na 45,7 %.

VÝSLEDKY
Výsledky ukazují, že ve sledovaných letech došlo k poměrně zajímavému pozitivnímu vývoji ve skladbě operovaných pacientek.
Jakkoliv záměrně nebyl hodnocen způsob, jakým byl nádor zjištěn, je více než pravděpodobné, že základním důvodem změny bylo zavedení mammologického screeningu.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006