VORICONAZOLE PLASMA CONCENTRATIONS IN HEMATOONCOLOGICAL PATIENTS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 26. Infectious diseases and supportive care

Číslo abstraktu: 0863

Autoři: MUDr. Jana Winterová; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; RNDr. Ludmila Malášková; doc. Martina Lengerová, Ph.D.; Mgr. Iva Kocmanová; Mgr. Kristýna Hrnčířová; MUDr. Martina Palacková; Mgr. Monika Rolencová

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0863

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2010