VORICONAZOLE PLASMA LEVELS AND GENETICS POLYMORPHISM OF CYP2C19 IN HEMATOONCOLOGICAL PATIENTS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Infectious diseases, etiology and supportive care

Číslo abstraktu: 0814

Autoři: MUDr. Jana Winterová; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; RNDr. Ludmila Malášková; Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.; Mgr. Kristýna Hrnčířová; MUDr. Martina Palacková; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011