VORICONAZOLE (VCZ) PROBABLY DOES NOT AFFECT THE PHARMACOKINETICS OF METHOTREXATE (MTX)

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: 13. Drug pharmacology

Číslo abstraktu: 1260

Autoři: MUDr. Yahia Jabali; MUDr. Naďa Mallátová; MUDr. Vladislav Smrčka; Alena Vrzalová

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006