Vyhodnocení souboru pacientů léčených v Masarykově onkologickém ústavu pro nádory hlavy a krku technikou IMRT

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 24

Autoři: MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Blažena Syptáková; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; Tomáš Piler

   V roce 2005 byla na naší klinice zavedena do praxe IMRT technika (Intensity modulated radiotherapy) při léčbě pacientů s nádory hlavy a krku.

   Jedná se o vysoce konformní techniku, která umožňuje modulovat svazek během záření pomocí dynamického MLC (multileaf colimator). Tuto techniku s výhodou používáme při šetření rizikových orgánů - hlavně míchy a příušních slinných žláz. Technika IMRT je v současné době v MOÚ standardní metodou léčby pacientů s nádory hlavy a krku. Šetření zdravých tkání v okolí cílových objemů vede k lepší kvalitě života pacientů po radioterapii a možná eskalace dávky záření za použití této techniky znamená pro nemocné větší naději k vyléčení za přijatelné kvality života.

   V MOÚ je IMRT technika indikována v případě kurativní, ale i v adjuvantní léčebné strategii (podle protokolu NCCN). V indikovaných případech je konkomitantně podávána chemoterapie (cDDP 40 mg/m2 1x týdně nebo 100 mg/m2 v intervalu 21 dnů). Při plánování radioterapie, zvl. IMRT technikou, je standardně využívána fúze CT a MR obrazů. Velmi důležité pro přesné stanovení cílových objemů je znalost předléčebného diagnostického CT vyšetření, klinického popisu tumoru a uzlinových oblastí (nejlépe s popisem UZ vyšetření). U vhodných případů je doplněna i fúze PET obrazu.

   Stanovení cílových objemů je podle standardů naší kliniky. Jsou definovány 2 - 3 cílové objemy (tumor a patologické uzliny, uzliny a tkáně ve vyšším riziku postižení a uzliny v nízkém riziku) v závislosti na záměru terapie (kurativní/paliativní) a na zvoleném frakcionačním schématu. Pokud to velikost tumoru, záměr léčby a celkový stav pacienta dovolí, používáme akceleraci léčby. U většiny pacientů je zaváděn PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie).

   Sledování pacientů je zajištěno na ORL a radioterapeutické ambulanci. Ve sdělení bude vyhodnocena akutní a pozdní toxicita souboru a odpověď pacientů na terapii.

   Z akutní toxicity se nejčastěji vyskytuje mucositida II - III st. dle RTOG, xerostomie a dermatitida.

   Z chronických nežádoucích účinků je to potom xerostomie a lymfedém.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012