Výhody perorální chemoterapie

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L18

Autoři: MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Blanka Gajová

Autoři se zamýšlejí nad indikací a výhodami perorální cytostatické terapie. Do tohoto způsobu léčby zahrnuli modelové pacienty s nejčastější onkologickou diagnózou – karcinomem prsu a nádory tlustého střeva a konečníku.

V těchto dvou skupinách je velká pravděpodobnost, že díky stále se zdokonalujícím a standardizovaným chirurgickým postupům je možné řádně oklasifikovat nádorové onemocnění dle TNM klasifikace. Následně tedy i lépe (snadněji) zařadit tyto pacienty do rizikových skupin a adekvátně je léčit adjuvantní nebo paliativní chemoterapií.

Díky výše uvedenému se daří u stále většího počtu léčených pacientů dosáhnout pěkné parciální remise či alespoň stabilizace nemoci, prodloužit přežívání.

V těchto případech nastanou dříve či později otázky: Jakým způsobem pacienta dále léčit, a jak dlouho


O tom, jestli podstoupí pacient terapii cytostatiky, rozhoduje řada faktorů.

Tyto faktory všichni dobře známe. Autoři vyzdvihují zejména stav periferního žilního systému. Ne u všech léčených lze tento problém vyřešit zavedením žilního portu. V těchto případech je na zvážení podání perorální cytostatické léčby, ať již v mono – či polychemoterapii. Tento způsob onkologické terapie zažívá v posledních letech recesi díky novým lékovým formám již známých cytostatik nebo nových generik v tabletové podobě.

Autoři nabízejí zamyšlení se nad výhodami perorální cytostatické léčby u výše uvedených diagnóz.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005