VÝPOVĚDI PACIENTŮ DĚTSKÉ HEMATOLOGIE V MOTOLE, KTEŘÍ PODSTOUPILI TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ (VIDEOPREZENTACE) - PACIENTSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Ostatní

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 039

Autoři: PhDr. Věra Reichlová

Úvod

Transplantace kostní dřeně (TKD), nebo lépe kmenových buněk krvetvorby, má ve Fakultní nemocnici v Motole bohatou tradici. Na Transplantační jednotce hematologického oddělení bylo od roku 1989 dosud transplantováno již více než 430 dětí, z toho zhruba 177 dětí od rodinných dárců, 152 dětí od nepříbuzenského dárce a 102 dětí vlastním štěpem kmenových buněk krvetvorby. Do roku 2003 byly provedeny desítky dalších autologních transplantací na Transplantační jednotce dětské onkologie.

Výpovědi pacientů

Transplantace se zde provádějí pro různá onemocnění. Nejčastější indikací je nepříznivá forma leukémie, k dalším patří vrozené poruchy imunity, krvetvorby a některé metabolické vady, u autologních transplantací převládají neuroblastom a Ewingův sarkom.

Uvidíte výpovědi 11 pacientů po TKD, dnes ve věku od 20 let do 32 let. Všichni vystudovali střední školu, 4 studují VŠ, 2 již VŠ vystudovali. Jeden pacient je v doktorandském studiu. Velkým úspěchem je, že jeden pacient má dceru a jedna pacientka je gravidní.

Pacienti pro tento film byli vybráni náhodně - tak, jak v určitém období postupně přicházeli na transplantační ambulanci.

Život po transplantaci

TKD je pro každého náročná. Smyslem výpovědí je ukázat dětem a rodičům před TKD už uzdravené děti, které prodělaly TKD a poté se zapojily zpět do normálního života. Uzdravení pacienti vzkazují současným pacientům před transplantací kostní dřeně, aby to nevzdávali a bojovali. Zdůrazňují důležitost podpory okolí, hlavně rodičů. Vyprávějí, jak je léčba obohatila o hluboká přátelství, o možnost setkat se s fantastickými lidmi, které by jinak v životě nikdy nepoznali. S odstupem času vysoce oceňují péči a podporu sester i lékařů. Vyprávějí, jak během léčby výrazně přehodnotili žebříček hodnot, naučili se bojovat se životem, získali celkově pozitivní pohled na svět.

e-mail: Vera.Reichlova@lfmotol.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011