Vyšetřování buněk účastnících se v buňkami zprostředkované imunologické reakci u MDS. Možný význam nálezů pro patogenezu MDS.

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Akutní leukémie/Myelodysplázie

Číslo abstraktu: 1322

Autoři: doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Josef Karban, CSc.; Katarína Siebertová; Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.; RNDr. Věra Cukrová, CSc.; Mgr. Monika Běličková; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; MUDr. Magda Šišková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008