Výskyt chromosomálně integrovaného HHV6 u dětí léčených pro ALL a AML

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P11/1274

Autoři: MUDr. Petr Hubáček; Ing. Kateřina Mužíková; Alena Hrdličková; doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.; Kateřina Hynčicová; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008