Výskyt vybraných molekulárnych markerov v súbore 65 pacientov s de novo akútnou myeloidnou leukémiou a normálnym karyotypom - naše skúsenosti

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Akutní leukémie/Myelodysplázie

Číslo abstraktu: 1242

Autoři: Mgr. Beáta Katrincsáková; Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; RNDr. Martina Divoká; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008