Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu III.

Číslo abstraktu: 048

Autoři: Jiřina Heroková; MUDr. Martin Čegan; MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA; MUDr. Pavel Geryk; P. Baník; MUDr. Libor Kudělka; P. Tkadleček

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008