Výsledky léčby dospívajících a mladých dospělých s nehodgkinskými lymfomy na Klinice dětské hematologie a onkologie v Praze.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 091

Autoři: as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Eva Drahokoupilová; Petr Gajdoš; MUDr. Eliška Čumlivská; MUDr. Daniela Kodetová; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Úvod
Nehodgkinské lymfomy (NHL) jsou heterogenní skupinou onemocnění lymforetikulárního systému, u dětí a adolescentů patří ke skupině vysoce maligních lymfomů. Představují 8-10% nádorů dětí a dospívajících. V Evropě a USA tvoří polovinu lymfomy Burkittova typu, třetinu lymfoblastické lymfomy a zbytek lymfomy velkobuněčné. NHL jsou nejrychleji rostoucí dětské nádory, časně leukemizují, infiltrují meningy, centrální nervový systém a jiné extralymfatické tkáně. Často se manifestují pod obrazem život ohrožující příhody – obstrukcí dýchacích cest, syndromem horní duté žíly, akutním renálním selháním (nejčastěji na podkladě urátové nefropatie při současné infiltraci ledvin). Nebezpečná je i rychle postupující infiltrace plicního parenchymu lymfomem (1). Staging vypracovala americká pracovní skupina v St. Jude Hospital a je používán celosvětově (2). Nejvhodnějšími zobrazovacími metodami jsou rentgenový snímek hrudníku, sonografické vyšetření břicha a malé pánve, CT vyšetření hrudníku a břicha. Při podezření na CNS infiltraci provádíme MRI vyšetření mozku a páteřního kanálu. Zrychlení a zpřesnění iniciálního stagingu nabízí i pozitronová emisní tomografie s využitím fluorodeoxyglukózy (3,4). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007