Výsledky nemocných s rizikovou akutní myeloidní leukémií relabující po alogenní gransplantaci krvetvorných buněk. Zkušenost jednoho centra.

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1170

Autoři: MUDr. Kateřina Steinerová; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.; MUDr. Michal Karas; MUDr. Daniel Lysák; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Věra Vozobulová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008