Výsledky studie QOL-A2004: Kvalita života onkologických pacientů po autologní transplantaci periferních krvetvorných buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P55/1188

Autoři: Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.; Vladislava Pavlicová; Bc. Eva Bystřická; PhDr. Marie Zítková; Mgr. Iva Řehořová; Jana Ščudlová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008