Výsledky transplantací s použitím alternativních dárců u dětských pacientů s vysoce-rizikovou leukémií v závislosti na zdroji kmenových buněk a HLA shodě mezi dárcem a příjemcem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1158

Autoři: prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; MUDr. Renata Formánková; MUDr. Petra Keslová; RNDr. Marie Dobrovolná; Ing. Milena Vraná; Irina Kolaříková; MUDr. Jana Navrátilová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008