Využití analýzy obrazu v patologii - praktické aplikace

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: NOVÉ METÓDY V MOLEKULOVEJ PATOLÓGII

Číslo abstraktu: 040

Autoři: Ing. Ivo Überall, Ph.D.; MUDr. Vladimír Balík, Ph.D.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Patrik Flodr; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Tématem příspěvku bude stručný úvod do problematiky analýzy obrazu jako kvantifikační metody. Budou popsány výhody a nevýhody analýzy obrazu a bude upozorněno na metodic­ké limity při jejím použití. Rovněž bude komen­tována možnost kombinace počítačové analýzy obrazu a virtuální mikroskopie. Nastíněna bude problematika měření fraktální dimenze jako mož­ného diagnostického nástroje. V praktické části přednášky budou akcentovány příklady klinic­kého využití analýzy obrazu a praktické aplikace na Ústavu klinické a molekulární patologie, a to jak na ústavu samotném (IHC obrazová analýza), tak při spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice v Olomouci (měření tloušťky žilních splavů dura mater (Neurochirurgická klinika) a měření histomorfologických parametrů kostní hmoty u mnohočetného myelomu (Hematoonkologická a III. Interní klinika.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016