Využití histologických typů NSCLC pro volbu chemoterapie I. a II. linie

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_14

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Histologický typ bronchogenního karcinomu může být vodítkem pro účinnější i méně komplikovanou chemoterapii I. i II. linie. Nedávné studie Hanny a spol. prokázaly srovnatelnou účinnost pemetrexedu s docetaxelem ve II. linie terapie NSCLC.

Další studie (Scagliotti et al) dokládají delší přežití u nemocných s adenokarcinomy či anaplastickými karcinomy plic léčenými pemetrexedem s cisplatinou ve srovnání s těmi, kteří dostávali kombinaci gemcitabin-cisplatina. Na druhé straně nemocní s epidermoidními karcinomy profitovali lépe z kombinace gemcitabin-cisplatina.

Studie zaměřená na léčbu II. linie monoterapií potvrdila lepší efekt pemetrexedu u nemocných s adenokarcinomy a anaplastickými velkobuněčnými karcinomy, zatímco docetaxel přináší větší benefit přežití u epidermoidních karcinomů. Zatím je v našich podmínkách možno uvedených poznatků využívat při volbě chemoterapie II. linie právě histologický typ NSCLC. V blízké budoucnosti bude třeba projednat v ČOS a se zdravotnickými pojišťovnami možnost diferenciace chemoterapie dle histologického typu již v první linii. Přesné určení histologického typu hraje dále významnou roli i pro indikaci biologicky cílené léčby inhibitory angiogeneze a zřejmě i pro terapii radiopeptidy.

Literatura:

  • Hanna, N., Shepherd, F.A., Fossella, F.V. et al: Randomized Phase III Trial of Pemetrexed versus docetaxel in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer Previously Treated with Chemotherapy. JCO, 22, č. 9, 2004, s. 1589–1597
  • Peterson, P., Park, K., Fossella, F. et al: Is pemetrexed more effictive in adenocarcinoma and large cell lung cancer than in squamous cell carcinoma? A retrospective analysis of a phase III trial of pemetrexed vs. docetaxel in previously treated patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Journal of Thoracic Oncology, 2, 8, suppl. 4, 2007, P 2–328
  • Scagliotti, G.V., Parikh, P., von Pawel, J. et al: Phase III Study Comparing Cisplatin Plus Gemcitabine With Cisplatin Plus Pemetrexed in Chemotherapy – Naive Patients with Advanced-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer. JCO, 26, 21, 2008, p. 3543–3561

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008