Využití přístroje CliniMACS pro separaci monocytoidních buněk pro klinické aplikace

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P32/1173

Autoři: Petra Vidláková; Mgr. Darina Očadlíková; Drahomíra Kyjovská; RNDr. Ivana Burešová; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008