Výživa onkologicky nemocných

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 169

Autoři: MUDr. Ludmila Nováková

Nádorové onemocnění vede často k většímu váhovému úbytku. Důsledkem podvýživy je pak svalová slabost, náchylnost k infekčním onemocněním, proleženinám a zpomalenému hojení ran.

Jaké mohou být příčiny podvýživy?
• anorexie
• nauzea, zvracení
• změny chuti, čichu

dále – lokální působení nádoru – z toho vyplývá
• dysfagie
• gastrointestinální potíže
• pocit sytosti a plnosti žaludku

dále – chirurgické výkony – z toho vyplývá
• ztráta schopnosti polykat
• špatná resorbce živin
• ztráta vody a elektrolytů

K dalším příčinám podvýživy patří – ozařování
• chemoterapie

Z praktického pohledu rozdělujeme nádorovou kachexii na primární a sekundární.
Při primární kachexii – je přítomna většinou anorexie a trávicí ústrojí je neporušeno.
Při sekundární kachexii – je zachován dobrý apetit, ale je přítomno postižení trávicího ústrojí. Například – kousání, vázne polykání atd.

Rozhodnutí o potřebě nutriční podpory by mělo být na základě vyšetření nutričního stavu. Jeho účelem je identifikovat nemocné s malnutricí a stanovit stupeň závažnosti a vytipovat nemocné u nichž je vhodná dietní rada zkušeného dietologa nebo některá z forem umělé výživy, popř.další sledování nutriční intervence.
Nejcennějším ukazatelem podvýživy je více než desetiprocentní pokračující úbytek hmotnosti za posledních šest měsíců. Vážnou známkou je ochabnutí funkcí-např. psychomotorické poruchy, schopnost odkašlat, síla stisku ruky, tvorba granulací, rozvoj dekubitů. Významným projevem podvýživy jsou změny v hydrataci organismu.
K rozhodnutí o potřebě nutriční podpory nám může sloužit tabulka,tzv.Nutriční skóre-přiložena.Toto skóre vyplníme spolu se sesterskou anamnézou při příjmu pacienta. Vhodné jsou i doplň ující otázky-viz.Skóre se zakládá na principu BMI.

Nejčastější problémy a jejich řešení jsou:
• dietní úprava
• enterální výživa
• parenterální výživa

Dietní úprava

Při nauzee a zvracení: podáváme často malé porce jídla, raději chladného, rozmělněného.
Doporučujeme jíst chladnější pokrmy. Jíst a pít pomalu a často. Vhodné je zmrazené ovoce. Nejíst v přetopené místnosti. Potravu zapíjet až asi za půl hodiny po jídle. Odpočívat po jídle. Vyvarovat se velmi sladkých, kořeněných a tučných jídel. A neležet při jídle. Nám se osvědčila vyšumělá coca-cola.
Při zánětu sliznice jícnu a úst: Příčinou bývá obvykle chemoterapie nebo ozařování a dochází ke ztrátě ochranného působení slin, respektive jejich složek a oslabení obranyschopnosti.
Doporučujeme chlazená měkká jídla, jako zmrzliny, puding. Tekutiny popíjet brčkem. Vyvarovat se alkoholu, kořeněných pokrmů. Nevhodné jsou i ústní vody s obsahem alkoholu. Nevhodná jsou i horká a suchá jídla. Osvědčila se mražená ananasová šťáva nebo kousky ananasu.
Při sníženém vylučování slin a suchosti v ústech podáváme pokrmy s vysokým obsahem vody a povzbuzujeme k pití. Dále jsou to průjem a zácpa.

Enterální výživa

Podmínkou je zachování funkce trávicího ústrojí z hlediska trávení i resorbce živin. Předností je fyziologický přívod živin přes střevo a játra a je zachována výživa střeva. Tato výživa je i méně náročná pro ošetřující personál a je možné ji snadno aplikovat v domácí péči. Kromě zajištění výživy má ochranný vliv na střevní sliznici a příznivě ovlivň uje imunitní systém.
Pokud nedosáhneme zlepšení nutričního stavu úpravou diety, můžeme použít komerční farmaceutické přípravky enterální výživy v tekuté nebo práškové formě. Pro perorální použití jsou vyráběny v různých chuťový úpravách, častěji se sladkou příchutí. Většinou jsou bezlaktozová, bezcholesterolová a až na výjimku neobsahují vlákninu. Výhodou je obsah všech živin ve vyváženém poměru a současně s obsahem základního množství minerálů.

Parenterální výživa

Je jednoznačně indikovaná tam, kde nemocný nemůže přijímat výživu enterální cestou.
• pro anatomickou obstrukci tráv.ústrojí
• v období těžkého zvracení v důsledku chemo nebo radioterapie
• při těžké mukozitidě
• při střevní malabsorbci
Všude tam, kde je to možné, přivádíme současně s parenterální výživou alespoň minimální množství živin enterální cestou.

Tento stručný pohled by nebyl úplný, pokud bychom se nezmínili o možnostech ovlivnění nechutenství. Významně mohou zlepšit kvalitu života léky se stimulací apetitu. Z celé řady léků mají nejvýraznější efekt syntetické gestagení hormony – lék Megace. Významně snižuje anorexii a zvyšuje tělesnou hmotnost a tím i kvalitu života pacientů. Podání ve formě suspenze je příjemné pacientům, kteří mají problémy s polykáním tablet.
Chuť k jídlu se obvykle zvyšuje během několika dní.Nevýhodou je vysoká cena tohoto přípravku.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004