Význam 18-FDG PET v diagnostice a sledování efektu terapie u pacientů s hepatocelulárním karcinomem.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 216 (p267)

Autoři: MUDr. Beatrix Bencsiková; MUDr. Viera Nižňanská

Úvod
Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastější primární maligní nádor jater. Může být diagnostikován s použitím zobrazovacích metod, jako ultrazvukové vyšetření (UZ), výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), angiografie, i přesto vznikají diagnostické nejasnosti. Ze zobrazovacích metod můžeme dále využít metody nukleární medicíny scintigrafické a pozitronové emisní tomografie (PET), především PET/CT, které se v poslední době stává součástí diagnostických algoritmů onkologických onemocnění.
Zejména u pacientů s cirhózou se vypracovávají nové diagnostické non-invazivní kriteria. Alfa-fetoprotein (AFP) má v diagnostice HCC nízkou senzitivitu, přibližně 70% HCC vytváří AFP.
Ani bioptická verifikace není podle některých autorů optimálním řešením z důvodu rizika rozsevu (3,4-5,1%), především u kandidátů na transplantaci a u pacientů s často nevyhovujícími hemokoagulačními parametry. Biopsie může mít nízkou senzitivitu v důsledku nehomogenity nádorových areí (přítomnost nekróz u velikých tumorů), a u malých HCC. Platí, že negativní biopsie nevylučuje dg HCC.
HCC vychytává 18-FDG různou intenzitou, nehomogenně, v závislosti na viabilitě nádorové tkáně. Předpokládá se závislost na přítomnosti enzymu 6-phosfatázy, která je do různé míry přítomna v buňkách HCC. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007