Význam bronchologie v diagnostice a terapii karcinomu plic

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika, patologie, cytologie, genetika, TNM

Číslo abstraktu: 007

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Bronchologie zásadně přispívá k přesné diagnostice a terapii většiny plicních nemocí, mezi nimiž hraje karcinom plic výraznou roli. Je prováděna zhruba v 70 centrech v České republice zhruba v počtu 33 000 výkonů ročně. Diagnostika a některé základní terapeutické zákroky se provádějí v menších lůžkových zařízeních, výjimečně ambulantně. Komplexní diagnostika a intervenční bronchologie (s použitím rigidní bronchoskopie) jsou zajišťovány ve vysoce specializovaných centrech, která jsou převážně součástí KOC.

Po organizační stránce se kvalitní bronchologické pracoviště vyznačuje zázemím anesteziologie, hrudní chirurgie, cytologie, histologie, radiologie a radioterapie, důležitá je stálá přítomnost pneumoonkologa. Pro zajištění bezpečnosti pacientů by měla být podmínkou nepřetržitá činnost centra (24 hodin denně) a dosažitelnost specializované JIP.

V poslední době se urychlilo vybavování pracovišť kvalitní technikou. Diagnostická bronchoskopie pomáhá bez problémů prokazovat centrálně uložené nádory, k čemuž přispívá i použití systém autofluorescence a narrow band imaging. Tyto metody mohou detekovat těžkou hyperplazii event. karcinom in situ na bronchiální sliznici. Asi třetina nálezů není viditelná běžným bronchoskopem a pro ověření periferní léze je třeba použít zaměřování pomocí skiaskopie (C rameno), endobronchiálního ultrazvuku (EBUS) nebo elektromagnetického pole (SuperDimension). Nejdále do periferie lze nahlédnout pomocí ultratenkých přístrojů se zvětšením obrazu nebo pomocí konfokální laserové endomikroskopie. Tyto metody poněkud vytlačují jiné diagnostické přístupy, kterými jsou transparietální punkce tenkou jehlou nebo torakoskopie.

Problematickou stále zůstává diagnostika mediastina, a to mediastinálních nádorů i uzlinových metastáz při určování rozsahu onemocnění. Zde se jako zlatý standard stále uvádí mediastinoskopie, ale stále více se používá endobronchiální a esofageální ultrazvuk (EBUS a EUS). Tyto intervence předpokládají kvalitní CT nebo lépe PET/CT zobrazení. Žádná z metod však není jednoznačně spolehlivá pro posouzení celého mediastina.

Terapeutická bronchoskopie používá různých intervenčních systémů především k rekanalizaci nebo udržení průsvitu centrálních dýchacích cest. V roce 2003 se u nás bronchoskopicky provedlo 6400 terapeutických zákroků, z toho 2400 rigidním bronchoskopem. Flexibilní techniku lze použít při brachyterapii, ale i u laserterapie nebo elektrokoagulace. Jen výjimečně se u nás používá kryoterapie nebo argonový beamer. U nás nedostupná je zatím fotodynamická léčba plochých nádorů. Endobronchiální stenty lze bezpečně zavádět pouze rigidním bronchoskopem. Slouží k udržení průsvitu dýchacích cest nebo k pokrývání píštělí. Endobronchiální terapie slouží většinou k paliativním zákrokům. Výjimkou jsou pouze benigní nádory, které lze endoskopicky odstranit radikálním způsobem.

Organizace práce při provádění všech uvedených technik a zvládání možných komplikací je základem úspěchu. V dlouhodobém měřítku uspěje dobře sestavený tým kvalitních endoskopistů a erudovaných sester. O erudici odborníků je nutné pečovat fungujícím postgraduálním školícím systémem. Současné trendy bronchologie ukazují její narůstající význam a její další rozvoj je stále více spojen s onkologickou tématikou.


Literatura:

  1. Bolliger, C. T. a spol.: ERS/ATS statement on interventional pulmonology. Eur Respir J, 2002; 19: 356-373

  2. Ernst A., a spol.: Interventional Pulmonary Procedures. Guidelines from the American College of Chest Physicians. CHEST, 2003; 123: 1693-1717
  3. Wahidi, M. M. a spol.: State of the Art* Interventional Pulmonology. CHEST 2007; 131: 261-274
  4. Bolliger, C. T. a spol.: Therapeutic bronchoscopy with immediate effect: laser, electrocautery, argon plasma coagulation and stents. Eur Respir J 2006; 27: 1258-1271

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009