Význam eradikace minimální reziduální choroby u pacientů s ne-Hodgkinovými lymfomy

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1293

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Mgr. Šárka Rožmanová ; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008