Význam kostního markeru ICTP v diagnostice kostních metastáz

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 031

Autoři: Mgr. Milena Kapustová; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Eva Krejčí; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Úvod: C-koncový telopeptid kolagenu typu I. (Orion Diagnostika) je testem pro kvantitativní stanovení ICTP v séru a EDTA plazmě. Hladina se zvyšuje společně s progresí kostní metastázy zatímco v remisi zůstává v mezích normy. Jak ukazují i naše zkušenosti, ICTP se zdá být citlivým markerem pro časný záchyt kostních metastáz i pro monitorování účinnosti terapie. Tím se může posunout zahájení terapie a zlepšit tak prognostické faktory ve prospěch pacienta.
Výsledky: V našem souboru je zařazeno 95 pacientů převážně s diagnózou karcinom prsu.
Prozatím jsme provedli 445 vyšetření a prokázali korelaci mezi scintigrafií a výsledkem vyšetření ICTP. U 14 pacientek jsme vyšetřili hladiny ICTP zpětně od roku 2002 a monitorovali průběh onemocnění. 40 pacientů ze souboru mělo negativní ICTP (u některých potvrzeno i scintigrafií). Senzitivita a specificita tohoto vyšetření se pohybuje kolem 80%.
U pacientů s pozitivní hodnotou ICTP byly prokázány kostní metastázy nebo patologická, blastická kostní přestavba. Na vybraných a předvedených kazuistikách lze pozorovat, že progrese onemocnění v souvislosti s kostními metastázami je zřetelná na zvýšených hodnotách naměřených hladin ICTP.
Závěr: Panel nádorových markerů nelze stanovit paušálně, je nutné ho přizpůsobit klinickému stavu a stadiu onemocnění. Je nutné vyhodnotit význam jednotlivých markerů pro nádor.
Literatura

  1. Maemura M, et al. Serum concentration of pyridinoline crosslinked carboxyterminal telopeptide of type I collagen in patients with metastatic breast cancer. Oncol Rep 2000; 7: 1333–1338.
  2. Shimozuma K, et al. Biochemical markers of bone turnover in breast cancer patients with bone metastases: A preliminary report. Carcinoma. Cancer 1997; 80: 1760–1767.
  3. Aman S, et al.Prediction of disease progression in early rheumatoid arthritis by ICTP, RF and CRP. A comparative 3year follow-up study. Reumatology 2000; 39: 1009–1013.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006