VÝZNAM LYMFADENEKTOMIE V LÉČBĚ TESTIKULÁRNÍCH GERMINÁLNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat I

Číslo abstraktu: 026

Autoři: MUDr. Jiří Novák

Nedílnou součástí léčby testikulárních germinálních nádorů je provedení retroperitoneální lymfadenektomie, která stále zůstává zlatým standardem léčby. Rozšířením a modernizací chemoterapie se ale v současné době mění náhled na indikaci provedení této operace.
Nově vstoupila do této oblasti léčby laparoskopie, ale její provedení v této indikaci i přes již poměrně rozsáhlé zkušenosti, je stále limitováno.
Operační technice jednoznačně dominují nervy šetřící postupy a operace modifikované, které snižují riziko poranění nervů ovlivňujících ejakulaci.
V současné době je převaha postchemoterapeutických operací, které jsou technicky náročnější.

Indikace provedení retroperitonální lymfadenektomie:
a. Neseminomový testikulární germinální nádor s převahou teratomové složky klinického stádia I.–II. B;
b. Perzistující rezistence v retroperitoneu po podání systémové chemoterapie u všech typů germinálních nádorů.

Na základě vyhodnocení 216 retroperitoneálních lymfadenektomií upřesňujeme současný pohled na tuto velice obtížnou operaci.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005