Význam PSA velocity pro včasnou detekci karcinomu prostaty.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 195

Autoři: MUDr. Martin Hrabec; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Michal Grepl, PhD; MUDr. Milan Král, Ph.D.; MUDr. Aleš Vidlář; MUDr. Vlasta Rosinská

Cíl

Cílem práce je posoudit souvislost velocity PSA a různých onemocnění prostaty prokázaných následnou biopsií.

Metody

V období od června 2006 do října 2008 jsme provedli celkem 786 biopsií prostaty u pacientů s klinickým podezřením na karcinom prostaty. Indikací k biopsii prostaty byl suspektní nález per rektum, absolutní hodnota PSA či její změna v čase (PSA velocita). U 331 z nich bylo možno hodnotit velocitu PSA a posoudit její souvislost s histologickým průkazem prostatitidy, BPH a adenokarcinomu prostaty.

Výsledky

Průměrná hodnota PSA velocity u pacientů s histologicky prokázanou BPH byla 1,9 ng/ml/rok, s adenokarcinomem prostaty byla 5,4 ng/ml/rok a s prokázanou chronickou prostatitidou 6,4 ng/ml/rok.

Závěr

Velocita PSA je významným pomocným faktorem ovlivňujícím výsledek biopsie prostaty. V našem souboru pacientů jsme prokázali významný rozdíl mezi PSA velocitou u pacientů s histologicky prokázanou BPH a karcinomem prostaty. U pacientů s chronickou prostatitidou však nemá PSA velocita při rozhodování se o dalším postupu (včetně indikace eventuální rebiopsie) praktický význam.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009