VÝZNAM PSYCHOTERAPIE V PÉČI O PACIENTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: XXVI. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: 257

Autoři: PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Východiska:

Úkolem každého lékařského i nelékařského pracovníka je pomáhat lidem, a to i za pomoci psychoterapeutických přístupů, na které se často zapomíná. Tyto efektivní pohledy z pohledu (Frankla, Rogerse i Fromma) jsou zajímavou ukázkou, jak profesionálně pomoci i onkologickým pacientům. Úko­lem potom je: 1) reflexe sebe samých, 2) odhalování významů, které pro pacienty prožívaná problematická situace může mít, 3) v pochopení, jak tato jejich interpretace světa a zkušenosti na ně zpětně působí. Znalost teorií psychoterapeutických přístupů patří k profesionalitě každého pracovníka v ošetřovatelské i sociální oblasti.

Cíl:

Cílem sdělení je informovat zejména nelékařské pracovníky o psychoterapeutických přístupech z pohledu efektivní práce s pacientem.

Závěr:

Tyto pohledy se soustřeďují na člověka jako na autonomní osobnost, která má za všech okolností hodnotu, jsou zaměřené na vnitřní svět a chování člověka a často si kladou otázku o smyslu života či vztahu k transcendentálním kategoriím. Lékařský i nelékařský pracovník by měl na základě vědomostí a zkušeností z psychoterapie odborně pomáhat svým pacientům.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013