Význam spolupráce sestry a lékaře v prevenci nežádoucích účinků bisfosfonátů

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 46p

Autoři: Dana Hadrabová; Adam Bořil; MUDr. Jan Holoubek; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013