Význam stanovení hladiny leukocytů ve slině pro posouzení stomatitidy a přihojení štěpu z pohledu sestry

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1333

Autoři: Bc. Jitka Vítková; MUDr. et MUDr. Richard Pink

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008