Významná slizniční toxicita v oblasti dutiny ústní v rámci alogenních transplantací krvetvorných buněk po nemyeloablativní přípravě fludarabinem a melphalanem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 1210

Autoři: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; Jana Škardová; MUDr. Kateřina Steinerová

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008