Vzdělávací program NOEP v České republice

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 174

Autoři: Hilda Vorlíčková

Česká republika se stala spolu s Belgii, Francií, Nizozemskem a Španělskem jednou ze zemí, kde proběhl pilotní projekt vzdělávacího programu NOEP – Výživa v onkologii. Na vývoji Evropského vzdělávacího programu se od ledna 2002 podílela Evropská onkologická sesterská společnost (EONS), která je součástí Federace evropských společností pro rakovinu (FECS), a Nutricia HealthCare. Cílem programu je poskytnout ošetřujícímu personálu v onkologii základní znalosti o úloze výživy a objasnit, jak mohou sestry, nutriční specialisté a lékaři v multidisciplinárním týmu spolupracovat tak, aby se onkologickým pacientům dostalo lepší nutriční podpory.
Zapojení do pilotního projektu NOEP jsme přivítali, neboť výživě v onkologii se věnuje v ČR stále malá pozornost. Programu NOEP se zúčastnilo 31 sester pracujících na onkologických pracovištích v různých městech v ČR. Organizátoři a přednášející se do programu NOEP zapojili za partnerské spolupráce firmy Nutricia. V celém vzdělávacím programu se klade důraz na přínos sester křešení podvýživy nemocných s nádorovým onemocněním. Vzdělaná sestra má v celém léčebném procesu nezastupitelné místo. Je to právě ona, která je nemocnému nablízku a je schopna mu mnohé vysvětlit a poradit.
Vzdělávací program NOEP je velkým přínosem a ukazuje na potřebu zabývat se hodnocením nutričního stavu pacientů. Využitím získaných poznatků v praxi přispějí sestry k zásadnímu ovlivnění dosud opomíjené stránky péče o onkologicky nemocné a ke zlepšení kvality jejich života.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004