WT1 EXPRESSION IN PERIPHERAL BLOOD HAS NO PROGNOSTIC VALUE BUT CAN PROVIDE MORE USEFUL INFORMATION ON MRD COMPARED TO BM IN CHILDREN WITH AML

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 04. Acute Myeloid Leukemia - Clinical 1

Číslo abstraktu: 0078

Autoři: Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.; Ing. Kateřina Mužíková; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0078

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010