Zajištění kvality pro svazky s modulovanou intenzitou na radioterapeutickém pracovišti v Novém Jičíně

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Ing. Stanislav Machala; Ing. Halina Richterová; Mgr. Luboš Homola; Mgr. Lada Ševčíková

Cíl práce:
Cílem práce jsou praktické zkušenosti s prováděním zkoušek provozní stálosti pro svazky s modulovanou intenzitou (IMRT) na radioterapeutickém pracovišti v Novém Jičíně. V přednášce je podán stručný přehled jednotlivých zkoušek lineárního urychlovače včetně rozsahu, frekvence provádění a dosažených výsledků.

Materiál a metoda:
Před zahájením klinického provozu jsme rozšířili stávající metodiku zkoušek provozní stálosti lineárního urychlovače o testy pro svazky IMRT, kterou jsme si nechali posoudit SÚJB. Zkoušky provozní stálosti obsahují širokou škálu testů, které by měly ověřit správnou funkci lineárního urychlovače pro svazky s modulovanou intenzitou a zajistit přesnost dodání předepsané dávky do cílového objemu. Zajištění kvality IMRT má řadu aspektů mezi které se řadí především:
  1. Periodické zkoušky vícelamelového kolimátoru (MLC) určeného pro IMRT.
  2. Periodické zkoušky zařízení pro portálové zobrazování (EPID) určeného pro IMRT.
  3. Rutinní ověřování dávky a dávkové distribuce konkrétních ozařovaných polí s modulovanou intenzitou.

Závěr:

Z naměřených údajů za období 12 měsíců je provedeno zhodnocení všech testů. Jsou diskutovány dosažené tolerance jednotlivých parametrů, frekvence měření a časová náročnost. Protože se jedná o novou problematiku, pro tyto zkoušky dosud neexistuje národní doporučení. Po získání zkušeností se stabilitou dMLC techniky s největší pravděpodobností přistoupíme k redukci rozsahu některých testů.

Klíčová slova:
Zajištění kvality, IMRT, dMLC, MLC, EPID

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005