Základní principy léčby maligních lymfomů

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Diagnostika a léčba maligních lymfomů

Číslo abstraktu: 006

Autoři: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007