ZÁSADNÍ VÝZNAM CHIRURGICKÉ LÉČBY U KARCINOMU LEDVIN

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 021

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.; prof. MUDr. Karel Novák, DrSc., FICS; MUDr. Roman Sobotka

Úvod

Karcinom ledviny patří mezi nejmalignější nádory v urologii, Česká republika drží celosvětové prvenství v incidenci tohoto nádoru. Vzhledem k radiorezistenci a chemorezistenci patří chirurgická léčba karcinomu ledviny mezi základní modality, a to jak u lokalizovaného, tak i u metastatického karcinomu ledviny.

Metodika a výsledky

Metodou volby u lokalizovaného karcinomu ledviny je radikální nefrektomie, transperitoneální či laparoskopická. Nádory kategorie T1a, tedy do 4 cm velikosti (v selektivních případech i T1b, tj. velikosti 4 až 7 cm) jsou indikované k otevřené resekci ledviny, laparoskopická resekce ledviny je miniinvazivní alternativou se srovnatelnými onkologickými výsledky, ale limitovaná technickou obtížností a delší ‘learning curve‘. Do spektra chirurgické léčby patří i ostatní miniinvazivní metody vhodné pro pacienty, pro něž by laparoskopická resekce ledviny byla neúnosná z důvodu nepříznivého performance status. S širokým využitím zobrazovacích metod v praxi, zejména ultrasonografie, souvisí nárůst právě malých incidentálních nádorů ledvin, a to o cca 3,7% ročně. Řešením může být v indikovaných případech radiofrekvenční ablace či kryoablace, které mají dle dostupných dat mírně lepší výsledky. Hlavním problémem však zůstává detekce viabilních částí tumoru po léčbě a s tím související vhodná zobrazovací metoda sledování po operaci. Prognosticky významná je radikalita resekce.

Závěr

U pacientů s nádorovým trombem je chirurgické řešení stále nejlepší terapeutickou volbou. U nádorových trombů v renální žíle nebo v dolní duté žíle je důležité kompletní odstranění trombu. Úplné odstranění nádorového trombu z renální žíly a dolní duté žíly zlepší kvalitu života a dlouhodobé přežití u poloviny postižených pacientů. Byl prokázán signifikantní přínos cytoredukční nefrektomie i u metastatického karcinomu, a to i v dnešní éře biologické léčby. U pacientů se solitární metastázou je možné po absolvování nefrektomie indikovat metastázektomii. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při resekci solitárních metastáz, zvláště plicních.

e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 19. 8. 2011