Zhodnocení přesnosti fůze CT a MR - první zkušenosti

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 006

Autoři: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005