Zhodnocení vlivu klinických a genetických faktorů pro biologickou léčbu nemalobuněčného karcinomu plic: zkušenosti s predikcí a prognózou u Gefitinibu a Erlotinibu

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Cytostatická a biologická léčba nádorů plic a pleury

Číslo abstraktu: 024

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. František Brůha; MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Radka Bittenglová

Úvod

Nízkomolekulární inhibitory tyrozinkinázy receptoru pro epidemiální růstový faktor, erlotrib a gefitinib, přinesly rozšíření terapeutických možností lokálně pokročilého a metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic ve II. a III. léčebné linii. Řada studií dokládá jejich přínos, jak pro zlepšení kvality života, tak i pro prodloužení času do progrese nádoru a prodloužení střední doby života u nemocných s těmito nádory.


Tato prezentace není k dispozici v dostatečné grafické kvalitě pro online zobrazení.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009